Türkische Übersetung

Qesîde

Qesîdeyên Kurdî

kurdische Bibel in blau

 

Ya milete pir bar giran

Download

 
 

Mizgîniya Azadiya Rastî
(Qesîdeyên Ruhanî)

Lêxistina muziq u Nivîsar: Rostam u Timur
Gotin; Asya u Güller

Download

 
 

Xwudan alîkarê min e
(Qesîdeyên Ruhanî)

Download

 
Kurdische Loblider
 

Bajarê Ezmana Pirr Xweş e
(Qesîdeyên Ruhanî)

Download

Qesîdeyên Tirkî

 

BEN BİR DOST BULDUM

Musik ROSTAM & Temur Pogosian
Söyleyen: Aziye & Güller Kerti

Download


Daxuyanî:

Hûn dikarin ji vir forma daxwaziyê bi awahiya Pdf’ê daxînin. Hûn, Mizgîniyê bona ku bigehînîn kesên wekî din, dikarin bêberdêl bixwazin.

Dê qesîdeyên di forma daxwaziyê de ne, weke CD’yan bêne şandin. Lê belê CD, wekî ku bona daxistin û parvekirinê bin, dê her tim di formata MP3’ê de bin. Piştî daxistinê hewce dike ku bêne vekirin. Bona vekirinê, dê hewcedariya we ji bernama “7.Zip”ê an jî bernameyek her wekî din li cih e re hebe. Hûn dikarin ji navnîşana jêrîn ve bernama “7.Zip”ê daxînin.

7-Zip 

© by İsa Kerti - Tel.: 05191/938622 - Mail: markerti@web.de


QESÎDEYÊN RUHANÎ

Liederbuch
kurd.-kurman.

Verlag: Hoffnung und Leben e.V.

Internetseite auf türkisch Internetseite auf kurdisch