Türkische Übersetung

Kitêba Pîroz Bi Zimanê Kurdî Guhdarî Bike

Forma Daxwaziyê

zwei cds Neues Testament kurdische Hörbibel

Mizgînî Peymana Nû

Hûn dikarin Peymana Nû ya bi Kurdî weke mp3’ekê bixwazin!

  zwei cds Neues Testament kurdische Hörbibel

Kitêba Pîroz

Hûn dikarin Kitêba Pîroz ya bi Kurdî weke  bi formata mp3’ê de wekî 4 CD  bixwazin! Wekî din jî ger hûn bixwazin, hûnê bikaribin Qesîdeyên bi Kurdî wekî 2 CD jî bixwazin.


Peymana Nû, bêberdêl daxînin kompîtûra xwe:

Meta

Lûqa

Marqos

Yûhena

K.Şagirtan

N.Romiyan

1. Korîntiyan

2. Korîntiyan

Galatiyan

Efesiyan

Fîlîpiyan

Kolosiyan

1. Selanîkiyan

2. Selanîkiyan

1. Tîmotêyos

2. Tîmotêyos

Tîtûs

Fîlêmon

Îbraniyan

Aqûp

1. Pêtrûs

2. Pêtrûs

1. Yûhena

2. Yûhena

3. Yûhena

Cihûda

Peyxam

 


Peymana Kevin, bêberdêl daxînin kompîtûra xwe:

1. Mûsa

2. Mûsa

3. Mûsa

4. Mûsa

5. Mûsa

Yêşû

Serweran

Rût

1. Samûyêl

2. Samûyêl

1. Qiralan

2. Qiralan

1. Dîrokan

2. Dîrokan

Esra

Nehemya

Ester

Eyûb

Zebûr

M. Silêman

Waiz

H. Helbestan

Îşaya

Yêremya

L. Yêremya

Danîêl

Hoşeya

Yowêl

Amos

Obadya

Yûnis

Mîka

Nahûm

Habaqûq

Tsêfanya

Hagay

Zekerya

Maleyaxî


© by İsa Kerti - Tel.: 05191/938622 - Mail: markerti@web.de

Daxuyanî:

Her beşa Kitêba Pîroz di formata „RAR“ê de ne. Bona ku hûn bikaribin wan vekin, dê hewcedariya we ji bernama “7.Zip”ê an jî bernameyek her wekî din li cih e re hebe. Hûn dikarin ji navnîşana jêrîn ve bernama “7.Zip”ê daxînin.

7-Zip 

Internetseite auf türkisch Internetseite auf kurdisch