Türkische Übersetung

Kurdische Hörbibel

Bestellformular

zwei cds Neues Testament kurdische Hörbibel

Mizgînî Peymana Nû

Kurdisches Neues Testament auf einer CD-MP3 zum bestellen!

  zwei cds Neues Testament kurdische Hörbibel

Kitêba Pîroz

Kurdische Hörbibel auf 4 CD's und zwei Lieder-CD's zum bestellen!


Neues Testament kostenlos zum herunterladen:

Meta

Lûqa

Marqos

Yûhena

K.Şagirtan

N.Romiyan

1. Korîntiyan

2. Korîntiyan

Galatiyan

Efesiyan

Fîlîpiyan

Kolosiyan

1. Selanîkiyan

2. Selanîkiyan

1. Tîmotêyos

2. Tîmotêyos

Tîtûs

Fîlêmon

Îbraniyan

Aqûp

1. Pêtrûs

2. Pêtrûs

1. Yûhena

2. Yûhena

3. Yûhena

Cihûda

Peyxam

 


Altes Testament kostenlos zum herunterladen:

1. Mûsa

2. Mûsa

3. Mûsa

4. Mûsa

5. Mûsa

Yêşû

Serweran

Rût

1. Samûyêl

2. Samûyêl

1. Qiralan

2. Qiralan

1. Dîrokan

2. Dîrokan

Esra

Nehemya

Ester

Eyûb

Zebûr

M. Silêman

Waiz

H. Helbestan

Îşaya

Yêremya

L. Yêremya

Hezekiel

Danîêl

Hoşeya

Yowêl

Amos

Obadya

Yûnis

Mîka

Nahûm

Habaqûq

Tsêfanya

Hagay

Zekerya

Maleyaxî


© by İsa Kerti - Tel.: 05191/938622 - Mail: markerti@web.de

Info:

Die Hörbücher sind im RAR-Format gepackt. Um sie entpacken zu können, brauchen Sie 7-Zip oder eine andere kompatible Software. Unter folgendem Link können Sie 7-Zip direkt vom Hersteller herunterladen!

7-Zip 

Internetseite auf türkisch Internetseite auf kurdisch